วัฒนธรรมแห่งสายน้ำสู่ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงของไทยเกิดขึ้นด้วยความกตัญญูต่อสายน้ำ อิทธิพลของดวงจันทร์ และคติความเชื่อในศาสนาพุทธ วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบาย และอยู่ในฤดูน้ำหลาก พระจันทร์เต็มดวงทอแสงสว่างนวลส่องกระทบผิวน้ำที่ขึ้นเต็มฝั่งให้บรรยากาศเหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์

วันเพ็ญต้นฤดูหนาวชาวไทยทุกภาคจะพากันออกไปเฉลิมฉลองเทศกาล “ลอยกระทง” เพื่อขอขมาแม่คงคาและลอยความทุกข์ทั้งปีให้ไหลไปตามสายน้ำ