มงคลริมสายน้ำ

แสงมงคลส่องสว่างร่วมสืบสานแบบสมสมัย

เทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัย สืบสานวิถีดีงามของชุมชนริมสายน้ำเจ้าพระยา ชวนล่องแสงมงคง ยลแสงศิลป์ทัวร์ชุมชนทั้ง 8 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาตร์งานเดียวที่ได้ชิมอย่างจุใจกับแสงมงคลที่จะส่องสว่างตลอดแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน

แผนที่

เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟร้อนท์

Hilight

เอเชียทีค

เดอะริเวอร์ฟร้อนท์

  • มหรสพรวมยุค : ช้อป ชม ชิม สุดสำราญ

ผู้สนับสนุน

Main Sponsors
Sponsors
Venue Sponsors
Media Partners
Supporters & Partners
Special Thanks To