ล้ง 1919

ก้าวแรกบนแผ่นดินสยาม คุณค่าแห่งศิลปะและวิถีชีวิตอารยธรรมจีนโบราณ
สักการะเจ้าแม่ทับทิมอายุ 200 ปี “หม่ำโจ้วแห่งบ้านหวั่งหลี”
ชื่นชมสถาหัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนังโบราณอันงดงาม
การแสดงงิ้วและเชิดสิงโตโบราณหาดูยาก
ชมนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาโบราณในสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5
ตื่นตาเทศกาลโคมไฟมงคลริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ร้านค้าร่วมสมัยและร้านอาหารมากมาย