ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

ท่าต่อเรือไป 7 ท่าน้ำวิถีไทย River Festival 2016
ตลาดดอกไม้ริมน้ำ
รำวงกลองยาวหน้าท่า ต้อนรับนักท่องเที่ยว