ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

เดินชิล ชิลริมน้ำ ยลความทันสมัยในกลิ่นอายของวันวาน ชื่นชมวิถีชีวิตแห่งตลาดที่ไม่เคยหลับไหล
ดื่มค่ำทัศนียภาพสวยงาม ณ โค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา
อิ่มอร่อยร้านค้าดังมากมาย
ตลาดดอกไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
จุดต่อเรือฟรี