ท่ามหาราช

ช้อป ชม ชิม ริมเจ้าพระยา เส้นทางสัญจรระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี
เพลิดเพลินทัศนียภาพของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืน
เพลินพุงร้านค้า ร้านอาหารมากมาย
มุมสวยๆ ร่วมสัมย ถ่ายภาพโดนใจ