วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

งานวัดย้อนวัยเก๋าๆ
เขียนอักษรจีน คำมงคลโดยซินแส
สักการะหลวงพ่อโต (ซำปอกง)
ตีระฆังใหญ่โบราณเสริมสิริมงคล
การแสดงเชิดสิงโตระดับประเทศ ของชุมชนวัดกัลยาฯ