วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

งานวัดเมืองกรุงสมัยรัชกาลที่ 5
พิธีหล่อพระ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป
สักการะหลวงพ่อรุ่งอรุณ
ลอดพระแท่นบรรทมสมเด็จพระเจ้าตากสินฯเพื่อเสริมสิริมงคล
จุดเทียนบูชารอบต้นพระศรีมหาโพธิ์