วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

สิริมงคลยามค่ำคืน
จุดประทีปบูชารอยพระพุทธบาทจำลอง
นมัสการพระพุทธไสยาสน์
สวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร 19.00 – 21.00 น.
สวดนพเคราะห์ 21.00 – 24.00 น.
พิธีครอบน้ำพระพุทธมนต์ 24.00 – 00.30 น.
เวทีการแสดงบรรเลงดนตรีไทย
ตลาดโบราณ
แผงประทีปส่องสว่าง