วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

งานวัดต้นกรุงรัตนโกสินทร์
พิธีอาบน้ำเพ็ญ ณ พระอุโบสถ คืนวันลอยกระทง
สักการะพระพุทธไสยาสน์
จุดประทีปบูชารอยพระพุทธบาทจำลอง
ตลาดร้านค้าชาววัง