ตารางกิจกรรมสายน้ำแห่งวัฒนธรรมทั้ง 7 ท่าน้ำ

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร

งานวัดต้นกรุงรัตนโกสินทร์
พิธีอาบน้ำเพ็ญ ณ พระอุโบสถ คืนวันลอยกระทง
• สักการะพระพุทธไสยาสน์
• จุดประทีปบูชารอยพระพุทธบาทจำลอง
• ตลาดร้านค้าชาววัง

วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร

งานวัดเมืองกรุงสมัยรัชกาลที่ 5
พิธีหล่อพระ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป
• สักการะหลวงพ่อรุ่งอรุณ
• ลอดพระแท่นบรรทมสมเด็จพระเจ้าตากสินฯเพื่อเสริมสิริมงคล
• จุดเทียนบูชารอบต้นพระศรีมหาโพธิ์

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

งานวัดย้อนวัยเก๋าๆ
เขียนอักษรจีน คำมงคลโดยซินแส
• สักการะหลวงพ่อโต (ซำปอกง)
• ตีระฆังใหญ่โบราณเสริมสิริมงคล
• การแสดงเชิดสิงโตระดับประเทศ ของชุมชนวัดกัลยาฯ

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

งานวัดร่วมสมัย
พิธีสวดอธิษฐานกระทงขอขมาพระแม่คงคาคืนวันลอยกระทง
• สักการะพระพุทธนาค (หลวงพ่อนาค)
• สักการะพระบรมธาตุมหาเจดีย์และลอดซุ้มคูหาพระสถูปเจดีย์
• ลอยประทีปเทียนหอมมงคลบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ท่ามหาราช

• ตลาดร้านค้าร่วมสมัย
• ชิมอาหารหลากหลายจากร้านค้าชื่อดัง
• ลอยกระทงในบรรยากาศสุดชิค

ยอดพิมาน ริเวอร์ วอล์ค

• ท่าต่อเรือไป 7 ท่าน้ำวิถีไทย River Festival 2016
• ตลาดดอกไม้ริมน้ำ
• รำวงกลองยาวหน้าท่า ต้อนรับนักท่องเที่ยว

เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

มหรสพรวมยุค : ช้อป ชม ชิม สุดสำราญ
หุ่นละครเล็ก คณะคำนาย จากคลองบางหลวง
รำวงย้อนยุคและการแสดงหลากหลายบนเวทีหลัก
เครื่องลอยกระทง คืนวันลอยกระทง
ตลาดประชารัฐและร้านค้าของดีชุมชน